7/15/2015

קסם בקלפים - Cards trick

Yum
בס"ד

טריק (קסם) קלפים ממש פשוט שלמדתי מחברה לפני כמה שנים.
Cards trick I learn from a friend a couple of years ago.

 
קסם ממש פשוט שכל אחד יכול לעשות, ואנשים פשוט יתלהבו מהקסם הזה.
מתחילים בחפיסת קלפים רגילה שפורסים ונותנים לבן אדם השני להוציא קלף .
 
Very simple magic trick that anyone can do, and people would really love it.
You start with a simple pack of cards, and you let another person take out any card he wants.
 
את הקלף הזה רק האדם השני רואה, ועליו לזכור איזה קלף זה בדיוק.
 
The card he chose, only he can see and he has to memorize it.
 
לאחר מכן חוצים את חבילת הקלפים לשניים, ודואגים לזכור איזה קלף נמצא בערמת הקלפים שבצד הימני, במקרה שלנו מדובר על עשר שחור בצורת תלתן.
 
Afterwards, you split the pack of cards into two, and make sure what is the card that shown on the right side, in our case it's no. 10 black, clover shape card.
 
אומרים לבן אדם השני לשים את הקלף שלו על הערמה שבצד שמאל (רק שם ולא במקום אחר).
 
You tell the other person to place his card on the left pack (only there).
 
סוגרים את ערמת הקלפים הימנית על ערמת הקלפים השמאלית, כך שבעצם יוצא שהקלף עשר תלתן שחור נמצא מעל הקלף שהשני בחר.
 
Close the right pack on top of the black pack, so really your no. 10 black clover shape card is on top the card that the other person have chosen.
 
מתחילים לערבב, אך ורק מלמטה למעלה לכמה פעמים ולא בשיטות ערבוב שונות.
 
Start mixing up the cards, but only by taking the lower cards and placing on top of the upper ones, doing so for couple of times and that's it.
 
מתחילים לפתוח את הקלפים..
 
Start opening the cards..
 
וברגע שאתם רואים את הקלף עשר תלתן שחור, תדעו שהקלף אחריו הוא הקלף שהשני בחר.
 
And when you see the no. 10 black clover shape card, you know the next card is what the other person have chosen.
 
וכך בלי שהשני יודע, עשיתם קסם :-)
 
And that's how you just did magic :-)