12/15/2015

פיצה קרימי בייטס - Creamy bites Pizza

Yum
בס"ד

פיצה קרימי בייטס פיצה האט Creamy bites Pizza Hut

פיצה האט ישראל השיקו פיצה חדשה - פיצה קרימי בייטס וזה מה שחשבתי עליה.

Pizza Hut Israel have launched a new pizza flavor - Creamy bites Pizza and that's what I thought of it.

 

פיצה קרימי בייטס Pizza creamy bites
 
פיצה קרימי בייטס היא פיצה משפחתית מבית פיצה האט המכילה 28 נגיסי בצק במילוי גבינת שמנת הממוקמים בהיקף הפיצה, במקום הקשה הרגיל.
 
Creamy bites pizza is a family sized pizza with 28 dough pockets filled with cream cheese that come in the circumference of the pizza, instead of the usual crust.
 
פיצה האט קרימי בייטס Pizza Hut creamy bites
 
הפיצה מגיעה עם רוטב פיצה בצד, ופיצה האט מציעים צורת אכילה לקרימי בייטס -  מתחילים עם תלישת נגיסי הבצק וטבילתם ברוטב ולאחר מכן עוברים לאכילת הפיצה.
צורת האכילה המוצעת על ידי פיצה האט היא צורה שמאוד מותאמת לאירוח.
 
The pizza comes with pizza sauce on the side and Pizza Hut suggest how to eat this pizza - Start by pulling the cheese pockets and dipping them in the sauce and then moving on to eat the pizza.
This serving suggestion by Pizza Hut is very great for entertainment.
 
פיצה האט קרימי בייטס Pizza
 
פיצה היא מאכל נפוץ מאוד וטעים מאוד, אך גם בו ניתן לטעות.
 
 
Pizza is very popular and tasty, but you can go wrong with pizza.
 
פיצה קרימי בייטס Creamy bites pizza
 
קיבלתי את הפיצה החדשה של פיצה האט להתנסות וכבר מהשם - קרימי בייטס -  נשמע שהיא הולכת להיות פיצה טעימה ביותר, ואחרי שרואים שליד כל משולש פיצה ישנם נגיסי בצק קטנים ואף טועמים, אין מה להתווכח, מדובר בפיצה בהחלט מאוד מוצלחת.
 
I got to review the new pizza of Pizza Hut and already from its name - creamy bites - you can tell it's tasty, and after you see that near each slice you get small dough pockets, there's nothing to argue, this is certainly a very successful pizza.
 
פיצה האט קרימי בייטס Pizza Hut creamy bites
 
לפיצה תוכלו כמובן להוסיף מגוון תוספות, אני החלטתי להוסיף תירס וזיתים ירוקים.
אני יותר אהבתי לאכול את הנגיסים ביחד עם הפיצה, ביס מפה ביס משם, ופחות אהבתי את רוטב הפיצה שמצורף.
הכי כדאי לאכול את הפיצה באותו יום, כי יום למחרת אומנם היא טעימה, אך הרבה פחות.
 
 
You can add variety of toppings to the pizza, I decided to add corn kernels and green olives.
I enjoyed eating the small dough pockets along with the pizza, a bite from here a bite from there, and less enjoyed the sauce on the side.
It is best eating the pizza at the same day, because the next day it will still be tasty, but far less.
 
קרימי בייטס creamy bites
 
בכלל אני חייבת להגיד, יצא לנו לקנות פיצות מפיצה האט והפיצות שלהם מאוד טעימות.
רוב סניפי פיצה האט כשרים ותוכלו למצוא בהם גם פסטות טריות, פוקאצ'ות וקישים, מגוון סלטים וקינוחים.
מומלץ להיכנס לאתר של פיצה האט שבו תוכלו להתעדכן במבצעים שווים.
 
I must say, we purchased Pizza Hut's pizzas and they are very tasty.
Most of Pizza Hut branches are Kosher and you can also find in every branch variety of fresh pastas, focaccia and quiche, variety of salads and desserts.
It is recommended to visit their website to check out for great deals.