1/16/2016

מוצרי פרימיום שופרסל - Shufersal's premium products

Yum
בס"ד

Shufersal premium

מגוון מוצרי פרימיום חדשים הושקו תחת מותג שופרסל.

Shufersal's brand have launched new premium products.


premium coffee capsules
מוצרי הפרימיום החדשים בסדרה הם : קפסולות בדרגות חוזק שונות, שוקולדים בטעמים ופרלינים במילויים שונים.
בעקבות היותי חברת קהילת שופרסטאר, קיבלתי להתנסות את סדרת הפרימיום החדשה.

The new premium products in the series are: Capsules in various strength degrees, chocolate tablets in flavors and pralines in variety if fillings.
Because I'm a member of Shuferstar community, I got to try the new premium series.

premiu pralines
 
ניגשתי לסופר ובחרתי לי שני סוגים של קפסולות הקפה של שופרסל.
ראיתי כי כל קפסולה קיבלה שם של עיר אחרת: תל אביב, ניו יורק, פריז, לונדון ועוד ובחרתי בניו יורק ופריז, מה שאח"כ התברר לי שהן בעלות דרגות חוזק גבוהות.

I went to the supermarket and chose two coffee capsules of Shufersal. I saw that each capsule is named after a different city: Tel Aviv, New York, London, Paris etc. and later I realized that each has a different level of strength. I chose ones with high strength level, without even knowing at the time.

premium bonbons

shufersal pralines

קופסת הפרלינים נראית מרשימה ביותר וגם הפרלינים מאוד יפים, אך חבל שאין פירוט של מה כל פרלין מכיל, אחרת בוחרים בפרלין בעל תכולה שלא אוהבים. חלק פרלינים היו טעימים וחלק לא.
השוקולדים בטבלאות מגיעים במגוון טעמים, לא יודעת לגבי טעמים אחרים, אך בחרנו בשוקולד חלב קרמל ומלח ים והוא לא היה הצלחה.

The pralines box looks impressive and so are the pralines, but I too bad there is no details about the fillings of each pralines, that way you might it something you don't love. Some of the pralines were tasty and some not.
The chocolate tablets come in variety of flavors, I don't know about the other flavors, but we chose the milk chocolate tablet with caramel and sea salt and it wasn't successful.