3/22/2016

חודש בריאות הפה לילדים - Kids dental health month

Yum
בס"ד

Dental health month event

החודש מציינים את חודש המודעות לבריאות הפה של הילדים בישראל, ומצד אחד ישראל מדורגת במקום ה-5 ב-OECD (ארגון בינלאומי לשיתוף פעולה כלכלי, חברתי וסביבתי ולפיתוח) במספר רופאי השיניים לנפש, אך מצד שני בבריאות הפה לילדים אנחנו מדורגים במקום 19!

This month in Israel we note the oral health awareness for kids, and on one hand Israel is ranked 5 in OECD in the number of dentists per capita, but on the other hand in children's dental health we rank at 19!

oral B and super pharm dental health month
 
 מצב בריאות הפה בישראל גרוע יותר ממדינות במזרח אסיה.
9 מתוך 10 ישראלים סובלים מעששת ודלקות חניכיים.
למבוגרים יש כ-12 חורים בממוצע וכמובן שלבעיות שיניים יש קשר ישיר למחלות לב, סכרת ועוד.
ממחקר חדש נחשף כי מחצית מילדי ישראל עד גיל 8 סבלו מחורים בשיניים!
 
The dental health in Israel is worse than in East Asian countries.
9 out of 10 Israelis suffer from caries and gingivitis.
Adults have in average about 12 cavities ad of course dental issues has a direct connection to heart disease, diabetes etc.
A research that was conducted has found that half of the Israeli kids under the age of 8 have suffered from cavities. 
 
dental health month חודש בריאות הפה לילדים
 
אז למה בעצם קורה המצב הזה שבו כמות הילדים שסובלים מעששת מאוד גבוהה?
*60% מילדי ישראל מתנגדים לצחצח שיניים ו-43% מההורים פשוט מוותרים להם על הצחצוח.
*כאשר הילדים מצחצחים שיניים, הם לא עושים זאת כמומלץ על ידי רופאי השיניים - 40% לא מצחצחים שיניים פעמיים ביום ו-70% לא מצחצחים במשך 2 דקות בכל פעם.
 
So how do we get to this situation where the amount of kids suffering from caries is vey high?
*60% of the Israeli kids are opposed to brush their teeth and 43% o the parents give up and don't make them brush their teeth.
*When the children are willing to brush their teeth, they do it properly - 40% don't brush twice a day and 70% don't brush 2 minutes each time.
 
oral-B toothbrush מברשת שיניים חשמלית לילדים
 
על מנת להתמודד עם האתגרים הללו, חברת Oral-B תשיק החודש, לראשונה בישראל, מברשות שיניים חשמליות נטענות לילדים!
עד כה, רק מבוגרים יכלו להשתמש במברשת חשמלית ובאמת 1 מתוך 6 ישראלים משתמש במברשת חשמלית, אך מעכשיו גם ילדים יוכלו להשתמש במברשת חשמלית לשפר את בריאות הפה שלהם לטווח הארוך מגיל צעיר.
 
In order to face these challenges, Oral-B company has launched, for the first time in Israel, the chargeable electric toothbrushes.
So far, only adults could use the electric toothbrush and really from 1 out of 6 Israelis use electric toothbrush, and from now on kids could use it too and improve their dental health in the long term from a young age.
 
Oral B electric toothbrush for kids
 
למברשת החשמלית לילדים של oral B מגוון יתרונות:
*המברשת מסירה פי 2.5 יותר רובד חיידקים (פלאק) ממברשת ידנית.
*מבצעת פי 20 יותר תנועות בדקה ממברשת ידנית (7,600 תנועות סיבוביות, לעומת 300-400 תנועות במברשת רגילה אצל מבוגרים).
* בעלת ראש מברשת מעוצב ומותאם במיוחד לילדים - בעל ראש קטן במיוחד שיוכל להגיע לכל האזורים בחלל הפה, בעל סיבים המתפצלים לשלושה חלקים, דבר ההופך את ראש המברשת לעדין במיוחד ועם שורת סיבים מרכזית ארוכה יותר בכדי להגיע לתוך הגומחות שבשיניים הטוחנות (איפה ששאריות האוכל מצטברות ונוצרים חורים).
* המברשת מעודדת צחצוח ממושך יותר.
*עוזרת בחינוך הילדים לבריאות הפה.
*מומלצת ע"י האיגוד לרפואת חניכיים.
 
The electric toothbrush for kids of Oral b have variety of advantages:
* It removes 2.5 times more plaque than a regular toothbrush.
* Makes 20 times more movements in a minute than regular toothbrush (7600 circular movements, compared to 300-400 movements in adults with a regular toothbrush.
*Has a designed and suitable for kids head - a very tiny head that can reach every place in the mouth, with fibers that split to 3 different parts, a thing that makes it easier to reach the niche molars (a place where food residues accumulates and causes holes).
*The toothbrush encourages longer brushing.
*It helps parents educate their children for dental health.
*It is recommended by the periodontal medicine association.
 
בשל כל היתרונות של מברשת השיניים החשמלית של Oral-B, המברשת מומלצת על ידי האיגוד הישראלי לרפואת חניכיים החל מגיל 3 להשגת צחצוח שיניים מיטבי שיכול למנוע את מרב המחלות בפה ויכול לשמר את הטיפולים בפה ולשפר את שרידותם.
 
Because of the advantages of the electric toothbrush of Oral B, the brush is recommended starting the age of 3 by the Israeli periodontal medicine association, in order to achieve maximum brushing that can prevent mouth disease and can preserve mouth treatments and improve their survival.
 
עדן הראל ועודד מנשה Eden Harel and Oded Menashe
 
נכחתי באירוע ההשקה של חודש בריאות הפה לילדים ומברשת השיניים החשמלית של אורל בי, ושם גם נכחו עדן הראל ועודד מנשה אשר סיפרו כי עד לא מזמן, ילדיהם בכלל לא צחצחו שיניים לפני השינה ועכשיו כשהם קיבלו להתנסות את מברשת השיניים, אז הם באמת מקפידים לצחצח יותר שיניים בערב וכן, זמן הצחצוח הפך ליותר נחמד מאשר בצחצוח במברשת שיניים ידנית.
ובאמת מסקר שנערך, 9 מכל 10 הורים אמרו כי קל יותר לגרום לילדים לצחצח שיניים עם המברשת החשמלית ו-90% מהילדים שמשתמשים במברשת שיניים חשמלית, מצחצחים יותר זמן.
 
I attended the event of the dental health month for kids and the new Oral-B's electric toothbrush, and Eden Harel and Oded Menashe also attended the event and they told that until recently, their kids haven't brushed their teeth before bed and now after they have received the toothbrush, they make sure to brush their teeth each evening and the time of brushing teeth became something nicer for their kids, than using regular brush.
And really, from a survey that was conducted, 9 out of 10 parents said that it is easier to make the kids brush their teeth with electric toothbrush and 90% of the kids that use electric toothbrush, brush more time.
 
50% disount on electric toorhbrush הנחה על מברשות שיניים חשמליות
 
ביוזמת Oral-B, מותג היגיינת הפה המוביל בעולם, ובשיתוף האיגוד הישראלי לרפואת חניכיים ורשת סופר פארם, עלה החודש קמפיין חדש להעלאת המודעות לחשיבות בריאות הפה אצל ילדים ובמהלך חודש הבריאות, אורל-בי וסופר פארם יעניקו הנחה מיוחדת של 50% על המברשות החשמליות החדשות לילדים (במקום 140 ש"ח, ימכרו ב-70 ש"ח).
תוכלו למצוא מברשות חשמליות בעיצובים של אנה ואלזה, מכוניות ומטוסים.
ניתן לרכוש את מברשות השיניים החשמליות לילדים ברשת סופר פארם בלבד בין התאריכים 17.3-13.4.
 
With the initiative of Oral-B, the leading brand in dental hygiene, and the collaboration of Israeli periodontal medicine association and super pharm, a new campaign was launched in order to increase the awareness of dental health in kids and during this month, Oral B and super pharm will give 50% discount on their electric toothbrushes for kids (Instead of 140 NIS, will be sold in 70 NIS). You can find the brushes in designs such as: Anna and Elsa, Cars and planes.
You can purchase the new electric toothbrushes for children on Super pharm branches only between 17.3-13.4.