8/14/2017

תערוכת האופניים - The bicycle exhibition

Yum
בס"ד

תערוכת האופניים  Bicycle exhibition

על תערוכת האופניים 200X2 שמעתם? גם אם אתם לא מחובבי האופניים, כדאי לכם להכיר.

Have you heard of the bicycle exhibition? Even if you're not a bicycle fan, you should hear about it.לרגל 200 שנה להמצאת האופניים, מוזיאון המדע בירושלים יוצא בתערוכה בינלאומית חדשה לכל המשפחה וגם אם אתם לא מחובבי האופניים, קשה להישאר אדישים להיסטוריה ולהתפתחות הטכנולוגית של האופניים והאנושות.

To mark the 200th anniversary of the invention of bicycle, the science museum in Jerusalem comes out with a new international exhibition for the all family and even if you're not a bicycle fan, it is hard to remain indifferent to the history and the tech development of the bicycle and mankind.


Holland's queen bicycles
האופניים של מלכת הולנד The bikes of Holland's queen


the first mountain bikes
אופני ההרים הראשונות First mountain bikes

אופניים מתקפלות ואב טיפוס לצבא folding bikes and military prototype

אופני ילים kids' bikes


אופניים מקרטון cardboard bike

האחים רייט על המצאת המטוס wright brothers
 
מדובר בתערוכה מאוד אקטיבית, כך שלא פשוט באים וקוראים על המיצגים, אלא בחלקם אפשר ממש להתנסות ולחוות בעצמכם.
האופניים יוצרו ב-1817 על ידי הברון הגרמני קרל פון דרייס ואף נקראו על שמו: "דרייזין". בתערוכה תפגשו את האופניים בשלושה אופנים עיקריים: האופניים כמכונה, האדם הרוכב והקשר בין התפתחות האופניים לסוגיות חברתיות וסביבתיות. בתערוכה תראו מגוון מיצגי אופניים מרשימים מתקופות עברו ואופניים עכשוויות. תוכלו לראות אופני דרייזין שיוצרו בשנת 1818, את האופניים של מלכת הולנד, אופני יד, אופני ההרים הראשונות, מגוון אופני ילדים ועוד. תכלו ללמוד איך המצאת האופניים השפיעה על המצאת המטוס של האחים רייט, על מירוצי ההיפים בקליפורניה שהובילו לבניית אופני ההרים הראשונות, על אחת הבעיות העיקריות בעולם האופניים - גניבתן, על אישה אחת, מהגרת יהודיה, אנני לונדונדרי קופצ'ובסקי - שהקיפה לבדה את העולם ונהייתה מפורסמת, על מגוון חידושים באופניים וכו'.

It is a very active exhibition, so you don't just read about exhibits, but some you get to try and experience on your own.
The first bicycle were invented in the 1817 by the German baron Karl Pon Drais, thus naming after him: "Draisine". In the exhibition you will meet the bike in three main ways: the bike as a machine, the rider and the relation between the development of the bikes to a social and environmental issues. In the exposition you will encounter variety of impressive bike models from past times and current times. You will be able to see the Draisine bikes that manufactured in the 1818, the bicycle of Holland's queen, hand bikes, the first mountain bikes, variety of kids' bikes and more. You will learn how the invention of the bikes influenced on the invention of the Wright brothers' airplane, on the Hippies races in California that lead to build the first mountain bikes, on the most common problem in the bike's world - theft, about one women, a Jewish immigrant, Annie Londonderry Kopchovsky, that circumnavigate the globe by her own and became famous, about variety of innovations in the bike industry and more.

 מנהרת רוח על אופניים wind tunnel on a bike
 
robotic leg on a bike


סדנת ספינרים spinner workshop

 
מבוגרים וילדים כאחד יכולים להנות מסימולטור רכיבה עם מנהרת רוח עוצמתית היכולה לדמות מהירות רוח של עד 100 קמ"ש, קביעת מהירות שיא ברכיבה על אופניים, הפעלת סרט אנימציה באמצעות רכיבה על אופניים, רכיבה על מגוון סוגי אופניים: חד אופן, אופניים עם היגוי הפוך, רכיבה על אופניים עם גלגלים מרובעים ועוד בזירת רכיבה בחצר המוזיאון בשטח של 850 מ"ר, סדנאות לילדים כמו סדנה לבניית ספינרים ותיקון פנצ'רים, מופע "טררם על אופניים" - מופע באוגוסט בלבד בו משתתפים אמנים, מוזיקאים ורקדנים בשילוב תיפוף עם ועל חלקי אופניים, מגוון סיורים בתערוכה כסיור "שביל-כביש" - סיור העוסק בהיבטים החברתיים של האופניים. המבקרים ישמעו סיפורים מפתיעים על ממציאים פורצי דרך, על חומרים מוזרים לבניית אופניים ועוד, הדגמת רכיבה "משתגעים על אופניים" - הדגמה לא שגרתית ומשעשעת בשיתוף קהל, בה המשתתפים רוכבים על אופניים במצבים לא שגרתיים ובוחנים את היכולות המוטוריות שלהם ועוד כל כך הרבה דברים שפשוט כדאי להגיע מספיק זמן.

Adults and children as one can enjoy the riding simulator with a powerful wind tunnel that can simulate a wind speed of up to 100 mph, setting speed record in riding on bikes, running an animated film by riding a bicycle, riding of variety of types of bicycles such as: unicycle, reverse-cycling, cycling with square wheels and more on the 850 square meters yard of the museum, worksops for kids like building spinners and repairing punctures, the "Tararam on bike" show that is running only in August and includes performers, dancers and musicians with drumming on and with bicycle parts, variety of tours in the show like the "path-road" tour - a tour about the social aspects of the bikes. The visitors will hear surprising stories about groundbreaking inventors, about odd materials for building a bike etc. , a demonstarion of riding "crazy on a bike" - an unusual and fun demonstration with the participation of the audience, where the participants rideon bikes in unusual situations and challenge your motoric capabilities and so many other stuff that you just need to come enough on time to enjoy them.
 

פרוייקט ציור אופנים לפי הזכרון
Drawing bikes by memory project
paper airplanes
העברת מטוסי נייר דרך חישוק
Shooting paper airplanes through hoops
 
התערוכה החדשה מצטרפת לתערוכות הקיימות במוזיאון, כאשר אפשר להעביר במוזיאון כמה שעות טובות של הנאה צרופה, אם זה לנגן על נבל בלי מיתרים, להעיף מטוסי נייר דרך חישוקים ועוד ועוד ואף להנות מסרט טבע תלת מימד "מעוף החיים" המדובב לעברית בתשלום נוסף (10 ש"ח). הסרט שאורכו כ-40 דקות מכניס אתכם לעולם הצמחים ומספר לכם על האבקה, על הצמחים השונים והדרך שלהם להמשיך להתקיים בצורה ברורה, מעניינת עם צילומים מרהיבים.

The new exhibition joins the existing exhibitions on the museum, where you can spend here a lot of great time with pure enjoinment, if it is to play on a harp without strings, flying paper planes through hoops and so many more ad even enjoy a 3D nature movie "Fly of Life" Hebrew dubbed with an addition of 10 NIS per individual. The length of the movie is 40 minutes and it takes you to the plants kingdom and tells you about the process of pollination, about the different plants and their way to keep existing in a clear and interesting way with incredible shots.
 


no strings attached harp
נבל בלי מיתרים
Harp without strings
 
תערוכת האופניים החלה ביולי 2017 ותסתיים ב-3 למאי 2018 ואז היא תנדוד לעבר שלושה מוזיאונים נוספים ברחבי העולם: קנדה, איטליה וגרמניה, אשר חברו למוזיאון המדע בירושלים ועזרו במימון התערוכה ובתוכנה.
מוזיאון המדע בירושלים מונגש לנכים ולעיוורים.
מחיר: 60 ש"ח לאורח מגיל 5, ילדים מתחת לגיל 5 הכניסה חינם.
כרטיס משפחתי (הורים וכל ילדיהם או סבים וכל נכדיהם עד גיל 18) - 220 ש"ח.
כתובת: המוזיאונים 3, ירושלים.

The bicycle exhibition started in July 2017 and will end on May third 2018 and then it will wander towards three other museums around the world: Canada, Italy and Germany, which joined the science museum in Jerusalem and helped in the funding and content of the exhibition.
The Jerusalem museum of science is accessible for handicapped and blind.
Price: 60 NIS per visitor above the age of 5, under the age of 5 the admission is free.
Family ticket (parents and all of their children or grandparents and their grandchildren until the age of 18) - 220 NIS.
Address: 3 The museums street, Jerusalem

No comments:

Post a Comment

Thank you for commenting!
Really enjoy hearing from you!
תודה על שהגבתם! מאוד שמחה לשמוע מכם!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...