1/04/2016

לשמור על השיניים - Keep your teeth

Yum
בס"ד

22 rothschild hotel view

השיניים מאוד חשובות לנו, בלעדיהן נפגמת יכולת האכילה, צורת הפה ונוצר אי נעימות מהסובבים אותנו, אז מה עושים?

The teeth are very important to us, without them the eating ability and the mouth shape are damaged and we feel inconvenience from people around us, so what do we do?


rothschild hotel view

בריאות השיניים חשובה לא רק לנו, אלא גם להורים הדואגים לשיני ילדיהם שרק החלו לבקוע.
מכיוון שנכחתי באירוע השקה שהתמקד במוצר לילדים במלון רוטשילד 22, רוב הרשומה תעסוק בבריאות שיני הילדים, אך גם למבוגרים יעלו כאן מגוון נקודות שכדאי לכם לזכור.
 
Teeth health isn't important just to us, but also to parents who worry about their child's teeth that just started teething.
Because I was at the launch of a new product for kids at 22 Rothschild hotel, the majority of the post will deal with kids' teeth health, however grown ups can too find some useful points in here. 
 
rothschild hotel
 
ד"ר אביב שמואלי, מומחה ברפואת שיניים לילדים, הסביר לנו כי עששת היא המחלה הנפוצה ביותר בעולם הפוגעת במשטחי השן השונים.
היא נגרמת כתוצאה מהפרת האיזון בחלל הפה הנגרם מאכילת סוכרים, חומצות, גנטיקה ועוד. החיידקים בחלל הפה הופכים את שיירי המזון לחומצה, שבתורה מפרקת את שכבת השן החיצונית ויוצרת חור.
חשוב לציין כי תינוקות נולדים עם פה סטרילי, אולם במידה ולאם יש מחלת חניכיים למשל והיא מאכילה את התינוק עם אותה כפית שהרגע היא אכלה בה, כך היא מעבירה לילד חיידקים.
 
Dr. Aviv Shmueli, Pediatric dentistry specialist, explained to us that caries is the most common disease in the world that damages various tooth areas. It is caused as a result of imbalance in the mouth that caused by eating sugars, acidities, genetics and more. The germs in the mouth turn the debris to acid, which in turn destroys the outer layer of the tooth and makes cavity.
It is important to note that babies are born with sterile mouth, however in case the mother had any gum problems for instance and she feeds her baby with the same teaspoon she has eaten, that way she transfer bacteria to her kid.
 
elmex bags
 
מי בסיכון לעששת?
*מי שפיתח בעבר עששת.
*מי שעבר טפול ליישור שיניים.
*אי חשיפה מספקת לפלואוריד.
*בעלי צרכים מיוחדים.
*יובש בפה.
*פגות.
*חוסר השקעה בניקוי השיניים.
 
Who is at risk for tooth decay?
* Someone that developed caries in the past.
*Someone who gone through Orthodontic treatment.
* insufficient exposure to fluoride.
* Someone with special needs.
* Mouth dryness.
* Prematurity.
* Effortless teeth brushing.
 
elmex products
 
אז מה עושים?
נמצא כי היון פלואוריד מחזק את מבנה השן ומסייע במניעת עששת.
ברוב המדינות ניתן למצוא פלואוריד במים, אולם בישראל, נכון לעכשיו, אין פלואוריד במים ולכן הדרך היחידה לקבל פלואוריד זה בצחצוח ושטיפת פה.
השפעתו המגינה של הפלואוריד פועלת:
* בזמן התפתחות השן - נכנס לאמייל השן בזמן התפתחותה (במקרה של שיני חלב בשנה הראשונה לחיים) בשיניים קבועות מהלידה ועד גיל ההתבגרות.
* לאחר בקיעת השן לחלל הפה.
* בעיכוב פעילות החיידקים גורמי העששת.
 
So what do you do?
It has been found that fluoride ion strengthens the tooth structure and aids in preventing caries.
In most countries you can find fluoride in the water, however in Israel, at the moment, there isn't fluoride in the water, so the only way to get it is by brushing your teeth and using mouth rinse.
The protective influence of the fluoride works:
* While the tooth develops - it enters the tooth enamel while developing (in case of  baby teeth in the first year of life) in permanent teeth from birth to adolescence.
* After teething into the oral cavity.
* By inhibiting the activity of the bacteria that causes tooth decay.
 
elmex toothpaste tel aviv
 
כלומר אין מנוס מלצחצח את השיניים ולהקפיד גם שילדיכם יצחצחו כמו שצריך.
פלואוריד בכמות מוגזמת עלול לגרום לתופעות לא רצויות, ועל כן אלו ההמלצות של משרד הבריאות לילדים בטווחי גילאים שונים:
0-2 שנים - צחצוח מבקיעת השן הראשונה ללא משחה.
2-6 שנים - צחצוח עם משחה המכילה פלואוריד בין 500-900 ppm. גודל המשחה ששמים כגודל אפון ויש לעודד את הילד לירוק בתום הצחצוח.
מגיל 6 ומעלה - צחצוח עם משחה המכילה פלואוריד בין 1000-1500 ppm.
שטיפת פה לילדים מתחילים מגיל 6, במידה שהילד יודע לירוק כמו שצריך ובמקרה של סיכון גבוה לחלות בעששת.
 
Meaning it is inevitable - you got to brush your teeth and make sure your kids will brush properly.
Excessive Fluoride can cause unwanted effects, so here are the recommendations of the health ministry in Israel for different ages:
0-2 years old - brushing without toothpaste when first tooth started teething.
2-6 years old - brushing with toothpaste containing between 500-900ppm of fluoride. Only a pea size of toothpaste is used and encouraging your child to spit after brushing.
Above age 6 - brushing with toothpaste containing fluoride between 1000-1500 ppm.
Mouth rinse starting with kids above the age of 6, only if they know how to spit properly and in high risk of developing caries.
 
elmex
 
אלמקס הינו מותג שפותח על ידי מדענים שוויצריים והוא מהווה כ-20% מנתח השוק בגרמניה, כאשר נתח השוק של משחות השיניים לילדים הוא 47%, כלומר כל ילד שני בגרמניה משתמש באלמקס.
ישראל היא המדינה היחידה מחוץ לאירופה שמשווקים בה את אלמקס והיא מומלצת לילדים על ידי רופאי השיניים והשינניות עפ"י סקר איפסוס ספטמבר 2015.
 
Elmex is a brand developed by Swiss scientists and is 20% of the market share in Germany, where the child toothpastes is 47%, meaning every second kid in Germany brushes with Elmex.
Israel is the only country outside Europe marketed with Elmex and is recommended to kids by dentists and dental hygienists in a survey held by ipsos September 2015.  
 
elmex's toothpaste
 
אז מה מיוחד כל כך באלמקס?
אלמקס מכילה מולקולת אמין פלואוריד ייחודית שהוכחה כיעילה ביותר במניעת עששת. אמין הפלואוריד מתחבר במהירות לזגוגית השן, מחזק אותה ובכך מספק לה עמידות בפני חומצות. גם במידה וזגוגית השן נפגעת, אמין פלואוריד מחזיר לה מינרלים ומקשיח אותה מחדש.
משחות השיניים של אלמקס אינן מתוקות וזו במטרה לחנך לא למתוק וכן על מנת שהילדים לא ירצו לבלוע את המשחה, שכן הפרזה בכמות הפלואוריד אינה בריאה ועלולה לגרום להופעת תופעות לא רצויות.
 
So what is so special about Elmex?
Elmex contains unique amine fluoride molecule that was proven as the most efficient in preventing decays. Amine fluoride quickly connects to the enamel, strengthens it and thus providing durability to acids. Even if the tooth get damaged, amine fluoride restores minerals to it and re-toughens it.
Elmex toothpastes aren't sweet in order to educate not for sweets and also that the kids will not want to swallow the toothpaste, because too much fluoride isn't healthy and might cause unwanted effects.
 
elmex toothpaste and mouth rinse
 
אלמקס השיקו מוצר חדש - שטיפה פה לילדים בגילאי 6-12.
המוצר אינו בא להחליף את פעולת הצחצוח, אלא כתוספת.
מברשת השיניים אינה מצליחה להגיע לכל אזורי השן, ומכיוון שאין כל כך הענות לשימוש בקיסם או חוט דנטלי, שטיפה הפה משלימה את פעולת הצחצוח בכך שהיא מחדירה פלואוריד למקומות שקשה להגיע אליהם.
ניתן להתחיל בשטיפת פה החל מגיל 6 וזו בלבד אם הילד יודע לירוק כמו שצריך, כמובן שאם יש ילד שיכול כבר מגיל 5 או מאוחר יותר, זה לשיקול ההורים.
 
Elmex has launched a new product - mouth rinse for the ages of 6-12. The product is not intended to replace the brushing action, but as an addition.
The toothbrush can't reach all areas of the tooth, and because there isn't much compliance for using toothpick or dental floss, the mouth rinse completes the brushing process by inserting the fluoride to places the toothbrush didn't reach.
You can use mouth rinse starting the age of 6 and only if your kids know how to spit properly, of course if you have a 5 year old that can spit properly or only at older age, it is up to the parents to decide.
 
elmex mouth rinse
 
אלמקס ג'וניור נועד להשלים את פעולת הצחצוח ולהוות הגנה נוספת מפני עששת.
בגיל 6 מתחילות לבקוע השיניים הקבועות של הילד, ומכיוון שזגוגית השן עדיין לא התקשתה באופן מלא, הן פגיעות יותר לעששת ויש צורך להגן עליהן.
שטיפת הפה החדשה מגיעה בטעם מנטה עדין, ללא אלכוהול ופותחה במיוחד עבור ילדים. השטיפה מומלצת במיוחד לילדים בעלי מכשירים אורתודנטיים (פלטות/טבעות) וכן היא מגינה מפני מתקפות עששת עתידיות, אפילו ברווחים בין השיניים.
 
Elmex junior is meant to complete the brushing process and serve as extra prorection from tooth decay.
At the age of 6 the permanent teeth are starting teething, and because the enamel haven't fully hardened, they are much vulnerable to cavity and there is need to protect them.
The new mouth rinse comes in non-alcoholic, light mint flavor and was developed especially for kids. The mouth rinse is recommended for kids with aortodntiim devices and also protects from tooth decay attacks in the future, even in the gaps between the teeth.
 
elmex junior mouth rinse
 
לפי רופאי הילדים שנכחו במקום, עד גיל שנתיים על ההורים לצחצח את שיני הילדים ועד גיל 9 להשגיח שהילדים מצחצחים כמו שצריך -
התמקדות בשתי שיניים כל פעם, כאשר סיבי המברשת מונחים ב-45 מעלות על החניכיים ועל השן. מתחילים מהצד החיצוני, באזור האחורי של הלסת - השן הטוחנת האחרונה (העליונה או התחתונה), מצחצחים בתנועות הלוך ושוב חמש פעמים על כל שן. כשמסיימים את הצד החיצוני, עוברים לצד הפנימי ולאחר מכן את החלק העליון של השן (משטח הלעיסה).
עוברים ללסת השנייה וחוזרים שוב על אותן פעולות. 
בנוסף, מכיוון ששטיפת הפה במים לאחר הצחצוח בעצם מורידה את ההגנה שהרגע שמנו על השיניים, ההמלצה היא לצחצח את השיניים ולאחר מכן לירוק בלי לשטוף במים או לצחצח את השיניים ולאחר מכן לשטוף את הפה בשטיפת פה.
 
 
According to the pediatricians who were present, until the age of two the parents should brush the teeth for the kids and until the age of 9 they should watch to see if the kids are brushing their teeth properly - Focusing on two teeth each time, when the toothbrush bristles are laid in 45 degrees on the teeth and gums. Starting with the outer side, in the back side of the mouth - the last grinding tooth (upper or bottom), brushing in back and forth movements, five times on each tooth. When done, moving to the inner side and then the upper side of the tooth (the chewing surface). Moving to the other jaw and repeating same actions.
In addition, because you wash your mouth with water after brushing your teeth, you actually take off the defense you just put on your teeth, so the recommendation is to brush and then spit without washing your mouth in water or brush and then washing your mouth with mouth rinse.
 
toothbrush elmex
 
ולסיום, קבלו עשרה כללים לשמירה על שיניים בריאות:
1. הקפידו לצחצח שיניים פעמיים ביום - בבוקר ובערב לפני השינה.
2. השתמשו במשחה המכילה ריכוז פלואוריד המותאם לגיל.
3. הקפידו להגיע לרופא שיניים לביקורת שגרתית ולשיננית להסרת אבנית.
4. משך הצחצוח המומלץ למבוגרים הוא 2 דקות.
5. עדיף לרכז את אכילת המתוקים לפעם אחת ביום ולא לאורך כל היום.
6. השתמשו במברשת בעלת סיבים רכים למניעת פגיעה בחניכיים.
7. לאחר הארוחה, שטפו את הפה בשטיפת פה או לעסו מסטיק ללא סוכר.
8. השתמשו בחוט דנטלי על מנת לנקות באזורים שקשה למברשת השיניים להגיע.
9. צחצוח הלשון, בנוסף לצחצוח השיניים, יסייע לרענן את הפה ולהסיר את רובד חיידקי הלשון.
10. וזכרו! מניעה היא הדבר החשוב ביותר, היעיל ביותר והזול ביותר.
 
And finally, here are 10 rules for keeping your teeth healthy:
1. Make sure to brush your teeth twice each day - morning and before sleeping.
2. Use toothpaste containing fluoride that suits your age.
3. Make sure to visit your dentist for a routine check and dental hygienist for descaling.
4. Recommended brushing length for adults is 2 minutes.
5. It is best to eat sweets at one time and not spreading it throughout the day.
6. Use toothbrush with soft fibers, to avoid injuring your gums.
7. After eating, use mouth rinse or chew sugar free gum.
8. Use dental floss in order to clean the areas the toothbrush didn't reach.
9. Brush your tongue, it will help freshen your mouth and removing tongue plaque.
10. Remember! prevention is the most important, efficient and cheapest.