6/13/2016

חוות האלפקות - Alpaca's farm

Yum
בס"ד


חוות האלפקות היחידה בארץ, הוקמה לפני כ-29 שנה במצפה רמון על ידי אילן ונעמה דביר, לאחר שטיילו בדרום אמריקה והוקסמו מהחיות האלה.


Alpaca's farm is the sole farm in the country that was established about 29 years ago in Mizpe Ramon by Ilan and Naama Dvir, after they traveled in South America and were enchanted by those animals.
הוזמנתי עם משפחתי לבקר בחווה המקסימה המאכלסת בתוכה מגוון חיות: אלפקות, לאמות, גמלים, סוסים ועוד.
בתחילה קיבלנו הסבר ממאיה המדריכה המעולה, אשר סיפרה לנו על המקום ועל החיות הדרות בו.

I was invited with my family to visit this lovely farm that accommodates in it variety of animals: alpacas, lamas, camels, horses etc.
At first we heard an explanation about the place and its inhabitants from the excellent guide - Maya.בדרום אמריקה, משתמשים בחלב, בבשר ובצמר של האלפקות, אולם בחוות האלפקות בארץ החליטו הזוג דביר להשתמש רק בצמר שלהן, שכן הם צמחונים.
הם הצליחו להשיג 187 אלפקות ולאמות והעבירו אותם במטוס ארצה, כאשר בדרך נולדה אלפקה נוספת שקראו לה ציון.
כיום יש בחווה כ-200 אלפקות ולאמות, כאשר כל אחת זוכה לטיפול פדיקור ושיוף שיניים, על מנת שהן לא תפצענה את עצמן, שכן כאשר החיות הללו חיות בטבע, הן אוכלות מעשבים בין אבנים וסלכים שמשייפים את השיניים שלהן.
לא היה לי מושג מה ההבדל בין אלפקה ולאמה, רק ידעתי שכדאי מאוד להיזהר מהן כי הן יורקות.


In South America, they use the milk, wool and meat of the alpaca, but in the alpaca's farm in Israel the Dvir's decided to use only their wool, because they are vegetarian.
They succeeded to achieve 187 alpacas and lamas and transferred them to Israel by an airplane, when on the way a new alpaca was born and named Zion.
Nowadays, there are about 200 alpacas and lamas in the farm, where each one gets a pedicure and teeth polish treatment, so they won't hurt themselves, because in the wild they eat grass that is found between rocks that polishes their teeth naturally.
I didn't know the difference between alpaca and lama, I just knew you should watch out from them, because they spit.


אז למה האלפקות והלאמות יורקות?
לחיות הללו יש שיניים קדמיות תחתונות שלא מאפשרות להן לנשוך וכן הרגליים שלהן לא מאפשרות להן לבעוט, ולכן ההגנה היחידה שלהן זו היריקה. היריקה שלהן מסריחה ויכולה להגיע עד 9 מטר.
בחווה תוכלו לחוות בעצמכם איך להאכיל את האלפקות והלאמות, רק תזהרו מהיריקות, כי ברגע שהן חשות מאוימות הן מתחילות לירוק, אני חוויתי זאת על ידי, אבל למרות הכול, לא הייתי מוותרת על חוויה כזו מגניבה.
איך תדעו שהן עומדות לירוק?
ברגע שהן לוקחות את האוזניים והצוואר אחורה, תדעו שזה סימן לא טוב :-) .

So why do alpacas and lamas spit?
These animals have lower front teeth which doesn't allow them to bite and legs which doesn't allow them to kick, so their only defense is spitting. Their spat smells and can reach up to 9 meters.
In the farm you can experience feeding the alpacas and lams, just watch out from their spits, because the minute they feel threat they start spitting, I experienced it in my hand, but I wouldn't give up on this cool adventure.
How will you know if they are planning to spit?
When they take their ears and neck back, know it isn't a good sign :-) .


איך תבדילו בין לאמה לאלפקה?
הלאמות - יותר גדולות, בעלות צמר יותר גס וצוואר ואוזניים יותר ארוכים.
האלפקות - בעלות פוני ושיער על הרגליים.

עובדה מעניינת שלמדנו בחווה על הלאמות היא שהן שימשו במלחמת לבנון השנייה להעברת ציוד, מכיוון שהן חיות שניתן לאלף, מאוד שקטות, קומפקטיות ולא נבהלות מהר, אולם הרעיון לא צלח, מכיוון שהחיילים לא ידעו איך להתנהל איתן.

How can you tell the difference between a lama and an alpaca?
Lamas - much bigger, with a coarser wool and their neck and ears are longer.
Alpacas - with bangs and hairy legs.
An interesting fact we learnt at the farm was that lamas were used in the second Lebanon war to transfer equipment, because they are animals whom can be tamed, very quiet, compact an doesn't startle quickly, however this idea failed, because the soldiers didn't know how to handle with them.

לאחר מכן שמענו מדקל, העובד במפעל כ-7-8 חודשים, על מפעל הצמר המקומי של החווה .
המפעל קיים כבר כ-20 שנה ובשנתיים האחרונות מנסים להחזיר אותו יותר לפעולה. צמר האלפקות נמכר בחווה וכן בחנויות בתל אביב.
לאחר גזימת הצמר, מקבלים ערימה מסובכת ומלוכלכת, ולכן יש כמה שלבים שעל הצמר לעבור עד שמקבלים חוט צמר אחיד ונקי:
1. מכונת ניפוץ - בתחילה מנקים את הצמר במים, ואז מעבירים אותו למכונה בת 80 שנה, מאוד עתיקה, המסרקת את הסיבים ומוציאה חלק מהלכלוכים. בסופו של דבר מתקבל סרט שאינו אחיד בעובי ובגוון.
2. מכונת ציוף - מכניסים כמה דליים של סרטים, והמכונה מותחת ומאחדת אותם יחדיו. עכשיו נשארת בעיית הלכלוך.
3. מכונת הסריקה - מכניסים יחדיו כמה סרטים ותוך תהליך מתיחה, מתקבל סרט אחיד שכל הלכלוך נופל למטה.
4. טוויה - כאן נוצר החוט עצמו. המכונה מושכת ומותחת את הסרט תוך כדי פיתולו, וכך נוצר חוט בודד.
5. שזירה - על מנת לחזק את החוט ושלא יפתח, מלפפים יחדיו שלושה חוטים. כל הצבעים של הצמר הם צבעים טבעיים שמערבבים ביניהם ליצירת גוונים.
6. לאריכות ימים - הצמר עובר טיפול נגד עש, מכיוון שהעש מאוד אוהב להטיל את ביציו בצמר הזה וזחליו ניזונים מהצמר. לכן הצמר עובר טיפול נגד עש שבו מטבילים את הצמר בתמיסה שקופה, מייבשים וזהו.


Afterwards we heard from Dekel, an employee of the factory for 7-8 months now, about the local wool factory of the farm.
The factory exists for 20 years and in the last two years, they are trying to get it back to action. The alpacas wool is sold in the farm and in stores in Tel Aviv.
After trimming the wool, you get twisted and messy stack of wool, and afterwards there are few stages the wool needs to accomplish until you get a clean and unified string:
1. Carding machine - at first they clean the wool in water and then transfer it to a 80 year old machine that combs the fibers and takes out some of the dirt. At the end you get a ribbon which is not unified in its thickness and tone.
2. Drafting machine - you insert a few buckets of ribbon, the machine stretches and unify them. Then you left to handle with the dirt.
3. Combing machine - You insert a few bucket of wool ribbons together and with a stretching process, you get a unified ribbon without any dirt.
4. Spinning machine - Here where the string is made. The machine pulls and stretches the ribbon while twisting it, thus making it into one string.
5. Twisting machine - in order to make the string stronger and not open easily, you twist three strings together. All of the wool colors are natural colors that are being mixed together to create other shades.
6. Longevity - the wool goes through an anti-moth treatment, because the moth loves to lay its eggs in the wool and its caterpillars are fed from the wool. So to prevent this, the wool is soaked in a translucent liquid, dried and that's it.
עם השנים החווה התפתחה ומציעה גם צימרים למשפחות, טיולי סוסים, סיורים במכתש רמון, מגוון פעילויות לבתי ספר, חברות ועוד.
מאוד נהננו בחווה ואנחנו מאוד ממליצים להגיע ולשמוע על החיות הנפלאות האלה, לא לוותר על האכלתן ולהנות מהאטרקציות במקום.
לפרטים נוספים: http://www.alpaca.co.il/

Through the years, the farm evolved and offer tzimmers for families, horse trips, tours in Ramon crater, variety of activities for schools, companies and more.
We really had a good time in the farm and we recommend to come and check out the farm, hear about this wonderful animals and not giving up feeding them and enjoy the other attractions on place.
For more details:
http://www.alpacas-farm.com/

No comments:

Post a Comment

Thank you for commenting!
Really enjoy hearing from you!
תודה על שהגבתם! מאוד שמחה לשמוע מכם!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...