5/10/2015

מצוק ארבל ובית הכנסת העתיק - Arbel cliff and synagogue

Yum
בס"ד
מצוק ארבל arbek cliff
כ-10 דקות מטבריה, שוכן לו מושב ארבל.
לאחר שתפנו לכביש המגיע למושב, קרוב לכניסה,  יש כביש הפונה שמאלה לכיוון המצוק ובית הכנסת.
את מצוק ארבל, ניתן לראות תוך כדי הנסיעה בכביש או לעלות את כולו ובסופו להגיע לעמדה שבה תצטרכו לשלם (כ-22 ש"ח לאדם מבוגר).

About 10 minutes from Tiberius, located the moshav of Arbel.
Near the moshav entrance, you'll find a road to the left that leads to Arbel cliff and the ancient synagogue.
You can see the cliff from the road or drive up to the hill and reach a paying booth.מצוק ארבל arbel cliff
לד מצוק ארבל near arbel clliff
אנחנו הסתפקנו לראות את המצוק מהכביש, ולאחר מכן הלכנו לבית הכנסת העתיק.
הכניסה לבית הכנסת היא גם כן דרך אותו כביש, ועל מנת להגיע לבית הכנסת, ישנה הליכה קצרה בשביל ממש יפה שאינו מתאים לנכים עם כסאות גלגלים.

We settled with the views from the road and then went to the ancient synagogue.
The entrance to the synagogue, or should I say its ruins, is from the same road.
To get to the ruins, you'll need to walk in a short path that is not suitable to handicaps with wheelchair.
 
חנייה בית הכנסת העתיק
ליד מצוק ארבל near arbel cliff
 
במהלך השביל, ישנם שלטי מידע מעניינים:

During the path, you'll find interesting info signs (some in English too):

היישוב העתיק ארבל arbel ancient settlement
הסבר בקעת ארבל
 
לאחר כמה דקות של הליכה, תגיעו לבית הכנסת העתיק, או יותר נכון להגיד לחורבותיו.
בית הכנסת מתוארך למאות ה-2 עד ה-4, והדבר היחיד שעדיין עומד על תילו, זה הכניסה.

After couple of minutes, you'll get to the ruins of the synagogue.
This synagogue is dated to the second to fourth century, and the only thing that was left standing is the Entrance.


בית הכנסת העתיק ליד הארבל
בית הכנסת העתיק בארבל

בית הכנסת העתיק
 
ומצוק ארבל, שניתן להשקיף מאזור בית הכנסת העתיק (ישנם ספספלי ישיבה)

Arbel cliff viewed from the ancient synagogue (There are benches)


מצוק ארבל arbel cliff
 
אני מאוד אוהבת לבקר במקומות היסטוריים שניתן עוד לראות שרידים מזמן קדום.
המקום מקסים, ולדעתי מומלץ לבקר כאן בזמן הזה של השנה (מרץ), שאז הימים לא יותר מדי חמים והפרחים עוד לא הספיקו לנבול.

I love historic places, especially ones that you can see any remnants.
The place is lovely and it is best visiting on March, when it is still no too warm and the flowers haven't withered.
 
וכמה אורחים שגם כן הגיעו לבקר:

And here are some visitors that joined us:

זיקית יפהפיה amazing chameleon
מוצאים את הזיקית Find the chameleon
זיקית chameleon